X

Tính chỉ số BMI

Chiều cao: cm

Cân nặng : kg

Tính

Tiên phong trong chăm sóc phái đẹp

Video clip Sản khoa

Canxi Phụ Nữ Mang Thai – Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

By on 23/11/2017

Tình Trạng Thai Chết Lưu – Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

By on 23/11/2017

Tình Trạng Tiểu Són Ở Phụ Nữ Mang Thai – Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

By on 23/11/2017

Kiêng Cử Sau Sinh – Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

By on 23/11/2017

Nhiễm Khuẩn Hậu Sản – Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

By on 23/11/2017